Zapisy obywateli Polski i innych krajów UE i EFTA oraz posiadaczy Karty Polaka
Only for citizens of EU and EFTA countries and the holders of Polish Charter

(Informacje o przyjęciach pozostałych cudzoziemców)
(Informacje o przyjęciach na zaoczne studia przez Internet)

Office of Admission to Studies, email: rekrutacja@ca.pw.edu.pl tel: 48 (22) 234-74-12

© 2014 Warsaw University of Technology